VVE Diensten

Complex Beverwaard

Miltonstraat

Het Lichthuis Dordrecht

Houtmarkt Breda

Uit ervaring weten wij, (en die ervaring hebben de meeste appartementeigenaars) dat de relatie tussen VvE-beheerder, bestuur en eigenaars zo optimaal mogelijk moet zijn, anders komen er storingen en werkt er niets meer.

Taakomschrijvingen van andere VvE-beheerders zien er vaak indrukwekkend uit. Vreemd genoeg komt daar maar al te vaak weinig van terecht of wordt er een uitleg aangegeven, waar de eigenaars niet op gerekend hadden. Meestal vindt dat zijn oorzaak in het feit, dat het beheer in handen is van makelaars of handelaren in onroerend goed die deze "tak van sport" erbij doen. De meeste bewoners of eigenaars hebben de betreffende medewerker van de beheerder dan ook zelden gezien of hooguit één maal per jaar op een vergadering, vooropgesteld dat deze doorgaat.

Geen al te florissant beeld, maar de feiten liegen er vaak niet om. Maar al te vaak wordt door VvE's pas na jaren ingegrepen, waarna ze maar weer moeten afwachten hoe de nieuwe VvE-beheerder het gaat doen.

   

Volgens een oud direkteur van een hele grote onroerend - goed - beheerder is G.G-Groep een "witte raaf" wat betreft het beheer van gebouwen. Dat vinden wij zelf ook!

Dat komt door onze aanpak en onze ideeën die wij hebben over het beheer van appartementencomplexen en de kwaliteit en vorm van de comminucatie met het bestuur en de bewoners.

Voor het beheer van appartementencomplexen (bij VvE's) vinden wij het belangrijk, dat er een slagvaardig bestuur is. Daar letten wij héél goed op. Is het er nog niet, dan proberen wij te zorgen, dat zo'n bestuur er wél komt. En dat het blijft! Zonder vaste aanspreekpunten onder de bewoners ga je als VvE-beheerder "zwemmen" en bereik je niets!

Daarnaast vinden wij het van belang, dat de communicatie tussen VvE-beheerder, bestuur en bewoners optimaal is. Soms een zware taak (want "je kan geen ijzer met handen breken" ), maar er valt al een hoop te bereiken als dat, als VvE-beheerder, een doelstelling is.

Ook vinden wij het belangrijk, dat er door de bewoners een technische commissie wordt gevormd die het "klein onderhoud" zoals het vervangen van lampjes, e.d., voor haar rekening neemt. Dat werkt zeer kostenbesparend, zodat met een lager(e) (deel van de) bijdrage een hoger resultaat wordt bereikt. En daar mag best een kleine vergoeding aan de commissieleden tegenover staan.

Tevens proberen wij eigenaars bewust te maken van het feit, dat ze eigenlijk beleggers zijn. Ze hebben vaak hun hele "vermogen" in onroerend goed belegd en trachten dan het geheel soms voor een te verwaarlozen bedrag te onderhouden. Zelfs een auto houdt dat niet lang vol, laat staan een woning. In dat geval slaat verwaarlozing toe en waardevermindering van het pand en een niet onaanzienlijke afname van het woongenot zijn het gevolg. Goed gepland onderhoud realiseert het tegendeel en per saldo zijn de kosten altijd lager!

Daarom hebben wij, naast al het fraais dat u zich in voornoemde taakomschrijvingen maar kunt voorstellen, tevens gekozen voor:

   

1) de bereidheid om altijd te komen praten. Niet alleen met voorzitter, bestuur, technische commissie, e.d. maar ook met individuele eigenaren en bewoners om moeilijke kwesties op te lossen.

2) bij voorkeur twee vergaderingen per jaar, te weten: één in het voorjaar voor de bespreking van het jaarverslag en één in het najaar voor het bespreken van de begroting van het volgende jaar en daarnaast net zoveel keer als nodig is om de communicatie en besluitvorming in goede banen te leiden.

3) open informatie naar alle eigenaars. Dat zijn tenslotte onze opdrachtgevers. De geheimzinnigheid en afscherming van gegevens door VvE - beheerders hebben wij nooit begrepen. Wij hebben niets te verbergen, dus u mag alles vragen en krijgt passend antwoord.

4) zorgvuldige verantwoording van ontvangen en bestede gelden. Niet alleen door inzichtelijke begrotingen en jaarverslagen, maar ook door een zorgvuldig bijgehouden administratie en archief, met ruime mogelijkheden voor bestuur en kascommissie voor interne controle.

5) u kunt kiezen voor een all-in prijs. Dus ongeacht de extra werkzaamheden, zoals,de organisatie van groot onderhoud, aantal brieven, verslagen en uitnodigingen, incasso's en noem maar op. U kunt ook kiezen voor een basisprijs en daarna voor specifieke werkzaamheden aparte opdrachten geven. Dat is zeer kostenbesparend. Eigenaars weten dus vooraf waar ze aan toe zijn. Dat hoort ook zo vinden wij.

6) administratieve en organisatorische ondersteuning, zoals lange - termijn - planningen en budgetten voor zelfwerkzaamheid van eigenaren/bewoners, die wél iets willen doen voor de VvE maar niet direct in een bestuur willen zitten. En maandelijkse automatische incasso van de VvE - bijdragen, zodat wanbetalers direct worden gesignaleerd en aangepakt en de VvE dus niet zonder geld komt te zitten, waardoor noodzakelijke werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. Ook zorgvuldige selectie van leveranciers en adviseurs. Voor grote opdrachten (als het even kan) drie offertes en een goede analyse van de kleine lettertjes en garanties.

Over garanties gesproken: de beste garanties zijn onze klanten.

   

Geïnteresseerd in een goede VvE-beheerder en een (uiteraard) vrijblijvende kennismaking? Klik dan hier om te zien waar en hoe u ons kunt bereiken. Wij willen ook graag met u kennis maken.